Unikalne w świecie farby olejno-żywiczne  na bazie  najlep-
szych pigmentów. Specjalne  kompozycje  tych pigmentów
z klasycznymi spoiwami  i z roztworem żywicy mastyksowej tworzą  farby  o niezwykłej  świetlistości  koloru i  trwałości warstw  malarskich. Wyjątkowość farb MUSSINI polega na tym,  że dla każdego  koloru  kompozycje  olejów  i żywic ustalane są oddzielnie. Zapewnia to szybsze i równomierne wysychanie farb, nie powoduje zmian objętości i zwiększa  przyczepność.  Paleta obejmuje  102 kolory,  z których 64 składają się tylko z jednego pigmentu. MUSSINI to farby dla bardzo wymagających artystów.